Hizmetlerimiz

Neler Yapıyoruz

Ağırlıklı olarak  ceza hukuku, ticaret hukuku ve sözleşmeler hukuku, şirket satın alma ve birleşmeleri, proje finans sözleşmeleri, doğrudan yabancı yatırımlar ve proje geliştirme, banka ve finans hukuku, iş ve sosyal güvenlik hukuku, tazminat hukuku,kamu ihale ve özelleştirme hukuku,inşaat ve gayrimenkul hukuku ve uyuşmazlık çözüm alanlarında uzman avukat ve danışmanlarıyla şirketlere hukuki destek sağlamaktadır.

Yoğun  hukuki deneyim ve bilgimizi müvekkillerimiz ile paylaşmaktayız.  Hukukun farklı alanlarında sahip olduğumuz know-how ile müvekkillerimize özgün hukuk hizmeti sağlamaktayız.

Banka ve diğer finansal kurumların organizasyon ve operasyonları kapsamında karşılaştıkları her türlü hukuki meselenin çözümü konusunda, müvekkillerin ihtiyaçlarına yönelik çok çeşitli hukuk hizmetleri sunmaktayız.

Ofisimiz hem ürün ve hizmet üreten ya da pazarlayan işletmelere hem de bizzat tüketicilere özellikle son yıllarda gelişen tüketicinin korunmasına ve ürün ve hizmet standartlarının yükseltilmesine yönelik mevzuat kapsamında çeşitli hizmetler vermektedir.

Türkiye, yakın geçmişte enerji piyasasını kamunun yanı sıra yerli ve yabancı özel sermaye yatırımlarına da açmak suretiyle liberalleştirdiğinden ötürü, piyasaya pek çok yeni oyuncu giriş yapmış ve bunların faaliyetleri düzenleme ve denetime tabi tutulmuştur. Bu kapsamda Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) nezdinde enerji hukuku özellikle izin, lisans, ruhsatlandırma, teşvik, özelleştirme ve tarifler yönünden gelişmiştir.

Bu kapsamda yatırım şirketlerine, emeklilik ve yatırım fonlarına, yatırım danışmanlığı hizmet firmalarına, kredi ve finansman kuruluşlarına, sigorta şirketlerine ve yatırım yöneticilerine yönelik olarak sermaye piyasalarında, kısa ve uzun vadeli yatırım araçları oluşturulmasında, finansman teminatlandırma ve benzeri diğer işlemlerde hukuk desteği sağlanmaktadır.

Ofisimiz tarafından sağlık hukuku alanında hastanelere, kliniklere, tedavi merkezlerine, muayenehanelere, görüntüleme merkezlerine, zayıflama kamplarına, estetik merkezlerine, ilaç ve gıda takviyesi firmalarına, görüntüleme cihazları ve sağlık ekipmanı üretim ve ticareti yapan firmalara, sigorta şirketlerine, doktor ve diğer sağlık sektörü çalışanlarına, hasta ve hasta yakınlarına yani sektöre hizmet veren ya da sektörden hizmet alan çok geniş bir alana, kendi özel hukuki ihtiyaçları kapsamında destek sağlanmaktadır.

Gelişen Türk ekonomisinde turizmin payı her geçen gün artmakta ve dolayısıyla otel işletmeciliği alanına yapılan yatırımların hacmi büyümektedir.

Bu alanda müvekkillerimize yetkilendirme, yerel ve uluslararası paylaşım, erişim ve ara bağlantı düzenlemeleri, numara, frekans, altyapı kullanım başvuru ve tahsisleri, ortak girişimler ve projeler, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile ilişkilerin yürütülmesi, etkin piyasa gücüne sahip işletmelerin özel durumları, abonelik sistemleri ve sözleşme yapıları, uyuşmazlıkların çözümü ve benzeri çeşitli konularda hizmetler sağlanmaktadır.

Ofisimiz ticaret hukuku kapsamında sanayi ve üretim şirketlerinin ihtiyaç duyabileceği her türlü hukuki hizmeti sağlamaktadır. Hizmetlerimiz kuruluş, kurumsal yönetim, işlem denetimi, yönetim kurulu, ortaklar kurulu ve genel kurul işlemleri, birleşme ve devralmalar, vergi planlaması, halka açılma, ticari sözleşmeler ve işlemler, işçi ve diğer çalışanlarla ilişkiler, acente ve distribütörlük ilişkileri, bağlı şirketler, fikri ve sınai mülkiyete tabi varlıklar, ticari borç ve alacakların takibi, iflas erteleme ve tasfiye gibi pek çok konuyu kapsamaktadır.

Sigorta hukuku alanında kaza, zarar, sorumluluk, taşıma, kredi ve finansal riskler, sağlık, emeklilik ve hayat sigortası konularında faaliyet gösteren sigorta şirketleri ve sigorta reasürans şirketlerine, sigortalı ve diğer poliçe lehtarlarına çeşitli hizmetler sunmaktadır.

Medya ve eğlence hukukuna yönelik avukatlık hizmetlerimiz, televizyon ve radyo kanalları, kablolu ya da dijital yayın platformları, gazeteler, dergiler, süreli yayınlar, yayınevleri, müzik prodüksiyon işletmeleri, reklam ajansları, yetenek ajansları, menajerler, yazılı, görsel ve dijital tüm basın ve yayın kuruluş ve kişileri, sinema, tiyatro ve televizyon oyuncu ve yapım çalışanları, müzik besteci ve yorumcuları, yönetmen ve senaristler, ve sektörde faaliyet gösteren diğer tüm kurum ve kişilere yönelik olarak sunulmaktadır.

Ofisimiz, ülkemizde faaliyet gösteren ya da yatırım planlayan yabancı sermayeli firmalara yönelik çok çeşitli hizmetler sunmaktadır. Avukatlarımız tarafından yabancı sermayeli firmaların Türk hukuk sistemi içerisinde gerçekleştirecekleri her türlü işlem için hukuki destek sağlanmaktadır.

İnşaat sektörü ülkemizde son yıllarda en hızlı gelişme gösteren sektörlerden biridir ve ofisimiz iş ve proje sahiplerine, müteahhitlere, taşeron ve alt taşeronlarla ihtiyaç duydukları her türlü hukuki hizmeti sunmaktadır.

Ofisimiz başta deniz, hava ve kara araçları ile yük ve insan taşınması, lojistik ve depolama hizmetleri, yerel ve uluslararası hızlı kargo taşıma, deniz, hava ve kara araçları üretimi, finansmanı, teminatlandırması, ruhsat ve belgelendirilmesi, sigortaları, kaza ve çatmalar, sicil, liman ve gümrük işlemleri olmak üzere deniz, lojistik ve taşımacılık hukuku üzerine çeşitli hizmetler sunmaktadır.

Bu alanda müvekkillerimize yetkilendirme, yerel ve uluslararası paylaşım, erişim ve ara bağlantı düzenlemeleri, numara, frekans, altyapı kullanım başvuru ve tahsisleri, ortak girişimler ve projeler, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile ilişkilerin yürütülmesi, etkin piyasa gücüne sahip işletmelerin özel durumları, yazılım lisans, alt-lisans, kullanım teknik destek sözleşmeleri, abonelik sistemleri ve tip sözleşme yapıları, uyuşmazlıkların çözümü ve benzeri çeşitli konularda hizmetler sağlanmaktadır.

Çalışma Alanlarımız

Ofisimiz tarafından ülkemizde gelişen spor hukuku alanında sektörün oyuncuları olan spor kulüpleri, bu kulüplere bağlı işletme ve şirketler, düzenleyici ve denetleyici federasyonlar, basın ve yayın kuruluşları, sponsorlar, bahis işletmeleri, oyuncu, hakem ve spor basını birlik ve dernekleri, menajerlik kişi ve kurumları, amatör ve profesyonel sporcular ve ilgili diğer kişi ve kurumlara yönelik hukuk hizmetleri sağlanmaktadır.

 

Özellikle Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine İlişkin Kanun, Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, FIFA ve UEFA karar ve uygulamaları, ve bunlara bağlı ikincil mevzuat kapsamında ilgili taraflara mevzuat ile uyum konusunda hukuki destek verilebilmektedir.

 

Atlet ve oyuncuların takımları ile yaptıkları transfer görüşmeleri ve imzaladıkları sözleşmeler, spor kulüplerinin ticari varlıkları üzerinden kurulan tüzel kişiliklerin halka arzı, oyuncu lisansları, yabancı atlet ve oyuncular için çalışma ve ikamet izinleri ve vatandaşlık başvuruları, kulüp ve oyuncuların isim hakları, telif içeren ürünlerinin satışı, forma reklamları, ürün sponsorlukları ve diğer reklam ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin kurumsal yapılar ve sözleşmeler, spor faaliyetlerinin yayın haklarının devri, ve diğer çalışma, ticaret, medya, fikri ve sınai hukuk alanına giren faaliyetlerine her türlü hukuki destek verilmesi de hizmetlerimiz arasında yer almaktadır.

 

Spor ve bağlı sektörlerde yer alan taraflar arasında ortaya çıkan her türlü uyuşmazlıklar, alacaklar, disiplin uygulamaları, adli ve idari para, hak mahrumiyeti, men ve hapis cezaları, sporda doping inceleme ve sonuçları ve benzeri konularda ilgili federasyonlar, idari ve adli yargı makamları ve Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) nezdinde temsil ve danışmanlık hizmetleri de ofisimiz avukatları tarafından sunulabilmektedir.

Ofisimiz havacılık sektöründe faaliyet gösteren havayollu şirketleri, havalimanı (terminal) işletmecileri, hava taksi işletmeleri, zirai havacılık işletmeleri, balon işletmeleri, uçuş, havacılık güvenliği ve kabin memuru eğitim hizmetleri işletmeleri, yer hizmeti kuruluşları, heliport işletmeciler, kargo ve turizm acenteleri ve benzer kurum ve kuruluşlar, uçuş eğitmenleri, pilot, hostes, yer hizmetleri ve diğer teknik personel ile bunlardan hizmet alanlara ilişkin hukuk hizmetleri sağlamaktadır.

Büromuz Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Türkiye Özel Sektör Havacılık İşletmeleri Derneği (TÖSHİD), Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB), Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD) ve Havayolları Kargo Konseyi’nin (ACC) ve Hava Nakliyatını Kolaylaştırma Komitesi (HANKOK) ve benzeri kurum ve kuruluşlarla ilişkiler ve bu kurum ve kuruşlar nezdinde yapılacak işlemler konusunda temsil ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

Ayrıca ofisimiz hava araçları finansmanı ve teminatlandırma işlemleri ile uçak ipoteği işlemlerine yönelik hizmetler de verebilmektedir.

Ofisimiz başta deniz, hava ve kara araçları ile yük ve insan taşınması, lojistik ve depolama hizmetleri, yerel ve uluslararası hızlı kargo taşıma, deniz, hava ve kara araçları üretimi, finansmanı, teminatlandırması, ruhsat ve belgelendirilmesi, sigortaları, kaza ve çatmalar, sicil, liman ve gümrük işlemleri olmak üzere deniz, lojistik ve taşımacılık hukuku üzerine çeşitli hizmetler sunmaktadır.
Avukatlarımız gemi ve yat üreticilerinden, havayolu işletmelerine, taşıma acentelerinden, lojistik hizmet veren şirketlere, gemi, uçak ve yat finansmanı sağlayan kredi kurumlarından, sigorta şirketlerine uzanan sektörün pek çok farklı oyuncusuna hizmet sağlamaktadırlar.
Hizmetlerimiz arasında çarter (charter), kırkambar ve benzeri navlun ve diğer taşıma amaçlı tip sözleşmelerinin hazırlanılması, donatan, taşıyan, taşıtan, yükleten, gönderilen ilişkileri, avaryalar, çatma, kurtarma, yardım meseleleri, gemi ve uçak ipotekleri ve diğer alacaklı hakları ve teminatları, navlun ve taşıma araçları sigortaları, konşimentolar, belgelendirme, test ve gözetim sözleşme ve uygulamaları, uluslararası ticaret terimleri INCOTERMS (ICC) uygulamaları ve benzer konularda uyuşmazlık çözümü ve karar ve alacak icrası da mevcuttur.

İnternet yayıncılığı, elektronik ticaret, telif ve fikri ve sınai hakların internet üzerinden kullanımı, kişilik hakları ihlalleri ve benzeri çok çeşitli konularda ülkemizde yeni gelişen internet hukuku çerçevesinde hizmetler vermekteyiz.
Avukatlarımız internet üzerinde yapılan yayın, ilan, eğlence ve oyun platformu, yazılım, mal ve hizmet ticareti ve benzeri diğer faaliyetlerde bulunan ya da bu konularda faaliyet göstermek üzere kurulmak istenen yeni girişimlerin yapılandırılması ve finansmanı, internet üzerinden gizli (viral) ve açık reklam yapılması, sistem güvenliği, mesafeli alım-satım sözleşmeleri, abonelik sistemleri, kişisel verilerin korunması ve kişisel bilgi kullanımı amaçlı teyitler, reklam amaçlı ya da diğer önemsiz e-posta trafiği, kişisel ya da kurumsal sistemlere yönelik haksız fiiller (hacking), alan adı ve hizmet sağlayıcı işlemleri, erişim engelleme kararları, alt yapı hizmetleri ve standartları ve diğer benzeri konularda planlama, tip sözleşme hazırlığı, uyuşmazlıkların çözümü gibi konuları da içeren hukuki hizmetler sunabilmektedirler.
Ofisimiz internet sektörüne özellikle girişim sermayesi, melek ve sermaye yatırımları, ortak girişimler ve birleşme ve devralmalar, telif, fikri ve sınai hakların korunması ve internet üzerinden yapılan ticari faaliyetlerin vergilendirilmesi gibi konularda da yatırımcı ve işletmecilere hukuki destek verebilmektedir.
Avukatlarımız ayrıca internet üzerinden işlenen hakaret, tehdit, karalama, iftira, haksız rekabet, telif ihlali, kimlik gaspı ve benzer suç, kabahat ya da haksız eylemler hakkında yapılabilecek hukuki girişimler konusunda danışmanlık ve temsil hizmeti sunmaktadırlar.

Ofisimiz uyuşmazlıkların çözümü için yerel ve uluslararası tahkim mekanizmalarının belirlenmesine ilişkin sözleşme hükümlerinin hazırlanması, incelenmesi ve analizi, Uluslararası Ticaret Odası (ICC), Londra Uluslararası Tahkim Mahkemesi (LICA), Amerikan Tahkim Birliği (AAA), ve benzeri uluslararası tahkim örgütleri kurallarına bağlı ya da yabancı hukuk uygulaması gerektiren uyuşmazlıkların çözümü gibi çeşitli konularda danışmanlık ve temsil hizmeti sunmaktadır.

Büromuza bağlı çalışan avukatlarımız Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) nezdinde yürütülen işlemlere destek verebildikleri gibi, uzlaştırma ya da arabuluculuk (mediation) hizmetleri de verebilmektedirler.

Ayrıca avukatlarımız, yabancı ülkelerde verilen hakem kararlarının Türkiye’de icraları için Türk mahkemeleri önünde tanınma ve tenfizlerine yönelik hizmetler de sağlamaktadır.

Ofisimiz hem ürün ve hizmet üreten ya da pazarlayan işletmelere hem de bizzat tüketicilere özellikle son yıllarda gelişen tüketicinin korunmasına ve ürün ve hizmet standartlarının yükseltilmesine yönelik mevzuat kapsamında çeşitli hizmetler vermektedir.
Avukatlarımız işletmelere yükselen standartlar ve tüketiciyi korumaya yönelik mevzuata uyum, müşteri ilişkileri, tip sözleşmeler, abonelik sistemleri ve garanti taahhütleri, bakım ve destek ağları, bayilik ve distribütörlük ilişkileri, tüketici taleplerinin değerlendirilmesi ve uyuşmazlıkların çözümlenmesi konularında hukuki destek sağlamaktadırlar.
Büromuz tüketicilere ise muhatap işletmeler ile irtibat kurmalarında ve tüketici mahkemeleri ve hakem heyetleri önünde tamir, değiştirme, iade ve tazminat ve benzeri diğer haklarını aramalarına yönelik danışmanlık ve temsil hizmetleri vermektedir.

Medya ve eğlence hukukuna yönelik avukatlık hizmetlerimiz, televizyon ve radyo kanalları, kablolu ya da dijital yayın platformları, gazeteler, dergiler, süreli yayınlar, yayınevleri, müzik prodüksiyon işletmeleri, reklam ajansları, yetenek ajansları, menajerler, yazılı, görsel ve dijital tüm basın ve yayın kuruluş ve kişileri, sinema, tiyatro ve televizyon oyuncu ve yapım çalışanları, müzik besteci ve yorumcuları, yönetmen ve senaristler, ve sektörde faaliyet gösteren diğer tüm kurum ve kişilere yönelik olarak sunulmaktadır.
Yayın ilkeleri, sorumlulukları, içerik ve iç denetimler, telif ve diğer fikir ve sanat eserlerine ilişkin hakların kullanımı, kişilik hakları ihlalleri ve benzeri çok çeşitli konularda hizmetler vermekteyiz.
Avukatlarımız medya araçları üzerinden yapılan yayın, ilan, eğlence ve oyun platformu, yazılım, mal ve hizmet ticareti ve benzeri diğer faaliyetlerde bulunan ya da bu konularda faaliyet göstermek üzere kurulmak istenen yeni girişimlerin yapılandırılması ve finansmanı, gizli (viral), tanıtım amaçlı uzun (advertorial) ve açık reklam yapılması, sistem güvenliği, mesafeli alım-satım sözleşmeleri, abonelik sistemleri, kişisel verilerin korunması, yayıncı, yayın hakkı sahibi ilişkileri, erişim engelleme, süreli-süresiz kapatma kararları, alt yapı hizmetleri ve standartları ve diğer benzeri konularda planlama, tip sözleşme hazırlığı, uyuşmazlıkların çözümü gibi konuları da içeren hukuki hizmetler sunabilmektedirler.

Ofisimiz özel düzenlemeye tabi olan telekomünikasyon altyapısı, sabit telefon, GSM, GMPCS mobil telefon, telsiz, internet servis ve yer sağlayıcılığı, uydu haberleşme, uydu platform, sanal mobil şebeke, uydu ve kablo TV hizmetleri, rehberlik hizmeti ve katma değerli telekomünikasyon hizmetleri konularında ve bilgi teknolojileri alanında yazılım, veritabanı hizmetleri, kurumsal kaynak planlaması, teknik destek, elektronik haberleşme güvenliği ve benzeri alanlarda faaliyet gösteren işletmelere ihtiyaç duydukları her türlü hukuki desteği sağlamaya yönelik olarak uyumlaştırma, danışmanlık ve temsil hizmetleri vermektedir.
Bu alanda müvekkillerimize yetkilendirme, yerel ve uluslararası paylaşım, erişim ve ara bağlantı düzenlemeleri, numara, frekans, altyapı kullanım başvuru ve tahsisleri, ortak girişimler ve projeler, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile ilişkilerin yürütülmesi, etkin piyasa gücüne sahip işletmelerin özel durumları, abonelik sistemleri ve sözleşme yapıları, uyuşmazlıkların çözümü ve benzer konularda hizmetler sağlanmaktadır.
Avukatlarımız internet üzerinde yapılan yayın, ilan, eğlence ve oyun platformu, yazılım, mal ve hizmet ticareti ve benzeri diğer faaliyetlerde bulunan ya da bu konularda faaliyet göstermek üzere kurulmak istenen yeni girişimlerin yapılandırılması ve finansmanı, internet üzerinden gizli (viral) ve açık reklam yapılması, sistem güvenliği, mesafeli alım-satım sözleşmeleri, abonelik sistemleri, kişisel verilerin korunması ve kişisel bilgi kullanımı amaçlı teyitler, reklam amaçlı ya da diğer önemsiz e-posta trafiği, kişisel ya da kurumsal sistemlere yönelik haksız fiiller (hacking), alan adı ve hizmet sağlayıcı işlemleri, erişim engelleme kararları, alt yapı hizmetleri ve standartları ve diğer benzeri konularda planlama, tip sözleşme hazırlığı, uyuşmazlıkların çözümü gibi konuları da içeren hukuki hizmetler sunabilmektedirler.
Ofisimiz internet sektörüne özellikle girişim sermayesi, melek ve sermaye yatırımları, ortak girişimler ve birleşme ve devralmalar, telif, fikri ve sınai hakların korunması ve internet üzerinden yapılan ticari faaliyetlerin vergilendirilmesi gibi konularda da yatırımcı ve işletmecilere hukuki destek verebilmektedir

Gayrimenkul sektörü ülkemizde son yıllarda en hızlı gelişme gösteren sektörlerden biridir ve ofisimiz gayrimenkul (taşınmaz) hukuku konusunda çeşitli ve özellikli hizmetler sunmaktadır.

Avukatlarımız birden fazla katman ve aşama içeren, alışveriş merkezi, ofis alanı, perakende ticari alanları, konut, otel ya da karma kullanım (mixed use) içeren küçük, orta ve büyük ölçekli gayrimenkul projelerine; hukuki inceleme (due diligence), planlama, proje geliştirme, teminat, kredi ve proje finansmanı işlemleri, kat karşılığı inşaat ve gelir paylaşımı sözleşmeleri, ruhsatlandırma ve imar durumu belirlenmesi, mimari, müteahhitlik, tedarik, taşeronluk ve benzeri inşaat hizmetlerine ilişkin sözleşmeler, kat mülkiyeti ve irtifakı kurulumu, pazarlama, ön satış ve kiralama sözleşmeleri, yönetim planı uygulamaları ve tapuya şerhleri ve benzer pek çok konuda danışmanlık ve temsil hizmetleri sunmaktadır.
Ayrıca ofisimiz tapu tesis, iptal, tescil ve istihkak davaları, ipotek tesisi, ipoteğin paraya çevrilmesi konularının yanı sıra intifa hakkı, geçit hakkı, aynileştirilmiş şahsi haklara ilişkin ihtilafların çözümlenmesi, yapı kooperatifi yönetim ve işlemleri gibi konularda da hizmet vermektedir.

Yeni Türk Borçlar Kanunu kapsamında büromuz gayrimenkule bağlı ayıplar ve kira sözleşmeleri başta olmak üzere taraflar arasında çıkan her türlü taşınmaza ilişkin uyuşmazlığın çözümü için dava ve icra hizmetleri de sunmaktadır.
Hizmetlerimizin kapsamına kamuoyunda ‘2-B’ olarak bilinen orman vasfını kaybetmiş alanlar üzerinde mülkiyet kurulmasına yönelik hukuki destek verilmesi de girmektedir.

İnşaat sektörü ülkemizde son yıllarda en hızlı gelişme gösteren sektörlerden biridir ve ofisimiz iş ve proje sahiplerine, müteahhitlere, taşeron ve alt taşeronlarla ihtiyaç duydukları her türlü hukuki hizmeti sunmaktadır.

Avukatlarımız birden fazla katman ve aşama içeren, alışveriş merkezi, ofis alanı, perakende ticari alanları, konut, otel ya da karma kullanım (mixed use) içeren küçük, orta ve büyük ölçekli gayrimenkul projelerine; hukuki inceleme (due diligence), planlama, proje geliştirme, teminat, kredi ve proje finansmanı işlemleri, kat karşılığı inşaat ve gelir paylaşımı sözleşmeleri, ruhsatlandırma ve imar durumu belirlenmesi, mimari, müteahhitlik, tedarik, taşeronluk ve benzeri inşaat hizmetlerine ilişkin sözleşmeler, kat mülkiyeti ve irtifakı kurulumu, pazarlama, ön satış ve kiralama sözleşmeleri, yönetim planı uygulamaları ve tapuya şerhleri ve benzeri pek çok konuda danışmanlık ve temsil hizmetleri sunmaktadır.
Ayrıca ofisimiz tapu tesis, iptal, tescil ve istihkak davaları, ipotek tesisi, ipoteğin paraya çevrilmesi konularının yanı sıra intifa hakkı, geçit hakkı, aynileştirilmiş şahsi haklara ilişkin ihtilafların çözümlenmesi, yapı kooperatifi yönetim ve işlemleri gibi konularda da hizmet vermektedir.
Büromuz gayrimenkule bağlı ayıplar ve kira sözleşmeleri başta olmak üzere taraflar arasında çıkan her türlü taşınmaza ilişkin uyuşmazlığın çözümü için dava ve icra hizmetleri de sunmaktadır.

 • İnşaat projelerinin hukuki zemininin oluşturulması
 • Kat Karşılığı, Arsa Payı Karşılığı veya Hasılat Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinin hazırlanması, idari başvurular ve izinlerin alınması hususlarında hukuki danışmanlık hizmetleri
 • Gayrimenkul alım-satımına ilişkin sözleşmelerin hazırlanmasında ve bu sözleşmelere ilişkin ihtilafların çözümünde danışmanlık ve avukatlık hizmeti
 • Kamulaştırma, El Atmanın Önlenmesi, Ecrimisil ve İstirdat Davaları
 • Ortaklığın Giderilmesi Davaları (İzale-i Şuyu)
 • İpotek ile Rehin Tesisi ve Fekki İşlemleri
 • Kentsel Dönüşüm alanında hukuki danışmanlık hizmetleri
 • Tapu İptali ve Tescil Davaları
 • İhaleler
 • İnşaat sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıkların takibi ve çözümlenmesi

Ofisimiz tarafından sağlık hukuku alanında hastanelere, kliniklere, tedavi merkezlerine, muayenehanelere, görüntüleme merkezlerine, zayıflama kamplarına, estetik merkezlerine, ilaç ve gıda takviyesi firmalarına, görüntüleme cihazları ve sağlık ekipmanı üretim ve ticareti yapan firmalara, sigorta şirketlerine, doktor ve diğer sağlık sektörü çalışanlarına, hasta ve hasta yakınlarına yani sektöre hizmet veren ya da sektörden hizmet alanları içeren geniş bir alana, kendilerine özel hukuki ihtiyaçları kapsamında destek sağlanmaktadır.
Sağlık kurumlarının tedarikçileri, çalışanları ve hastaları ile girdikleri sözleşmesel ilişkilerin düzenlenmesi, sigorta uyuşmazlıklarının giderilmesi, ruhsat, lisans ya da izine bağlı işlemleri ve bunların devirleri, Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Sigorta Kurumu ile ilişkilerin yürütülmesi gibi çeşitli hizmetler sunulmaktadır.
Avukatlarımız hasta-doktor-sağlık kurumu ilişkileri çerçevesinde yaşanan uyuşmazlıkların çözümlenmesi, tedavi kapsamında malpraktis kavramı (tedavinin yeminli bir mesleği icra eden tarafından kendinden beklenilen ölçütlere uygun ve gereği gibi yerine getirilmemesinden doğan sorumluluk) içinde ya da ayrıca işlenen taksirli ve kasıtlı suçların, tazminat ve ceza hukuku boyutunda ele alınması gibi konularda hizmet sunmaktadırlar.

Ofisimiz Türkiye’de yerleşik her tür kurum ya da kişiler nezdinde, senede bağlı ya da bağımsız her türlü alacağın takibi işlemlerinde müvekkillerine hukuki destek sunmaktadır.

Bu kapsamda icra müdürlükleri ve mahkemeleri aracılığı ile yerli ve yabancı mahkeme ve tahkim kararlarının icrası, kambiyo senetlerine özgü (çek, senet, bono, poliçe), ipotek ya da rehinin paraya çevrilmesine ilişkin takipler de dahil olmak üzere, her türlü icra takiplerin başlatılması, haciz ve satış işlemlerinin yapılması, ilgili davaların yürütülmesi ve benzeri diğer hizmetler tarafımızca verilebilmektedir.

Yabancı ülkelerde yer alan borçlular aleyhine yürütülecek takipler konusunda da büromuz, dahil olduğu uluslararası avukatlık büro ve firma ağları nezdinde irtibat ve danışmanlık desteği sunmaktadır.

Ayrıca avukatlarımız şirketlerin yeniden yapılandırılması, sermaye artırım, azaltma işlemleri, tür değişikliği, konkordato, iflas ertelemesi, iflas, tasfiye ve benzeri işlemleri için danışmanlık ve temsil hizmetleri vermektedirler.

Türkiye’de iflas sık kullanılan bir gönüllü işletme tasfiyesi ya da alacak takibi yöntemi değildir. Bunun sebebi alacaklılar için uygun bir ortam oluşmaması, kamu alacaklarına verilen öncelikler ve iflas açıklayanlar yönünden hukuki ve cezai yaptırım risklerinin yüksekliği olarak analiz edilebilir.

Ofisimiz Türkiye’de az uygulanmasına rağmen iflas konularında hizmet sunduğu gibi uygulamada daha yaygın olan ve yeniden yapılandırma ile konkordato işlemlerini bir arada içeren daha yeni bir sistem olan ‘iflas erteleme’ konusunda da hizmet vermektedir.

Avukatlarımız şirketlere borçlarının, finansman ve işletme modellerinin yeniden yapılandırılması konularında hizmet sundukları gibi, yersiz olarak uygulamaya çalışılan iflas erteleme işlemlerine karşı da alacaklılar yönünden hukuki yolların kullanımı konularında temsil ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Ofisimiz başta iş ve ticari ilişkilerden, kamu ihalelerine ilişkin işlemlerden, şirket ve dernek yöneticiliğinden, vergi ve gümrük işlemlerinden, spor kulübü yöneticiliği ve sporda şiddet ve şike iddialarından, elektronik yayıncılıktan, telekomünikasyon altyapısı işletmeciliğinden ve e-ticaret ve sermaye piyasasında yapılan işlemlerinden kaynaklanan, gerçek ve tüzel kişilere yönelik her türlü suç isnadı, cezai şikayet, kovuşturma, soruşturma ve dava konularında müvekkillerine danışmanlık ve temsil hizmetleri sunmaktadır.
Büromuza bağlı çalışan avukatlar, devlete bağlı idare ya da bağımsız düzenleme ve denetleme kurulları tarafından verilen faaliyet men-i, ruhsat ve izin iptali, yayın durdurma, işlem ya da kamu ihale yasakları veya idari para cezaları gibi kararlara karşı yargı yollarına başvurulması hususlarında da hizmet vermektedirler.

Ülkemizin genç nüfus yapısı nedeniyle sürekli artış gösteren şekilde ve 2012 yılı itibarı ile her yıl yaklaşık 600.000 çift evlenmekte ve yine her yıl yaklaşık 100.000 kadar çift boşanmak için yargı yoluna başvurmaktadır.

Büromuza bağlı çalışan evlilik ve boşanma avukatları evlilik öncesi mal ayrılığı sözleşmelerinin hazırlanması, yabancıların Türkiye’de evlilik işlemlerinin yapılması, evlilik sonrası edinilen malların ortak paylaşımı, çocukların velayeti, iştirak, tedbir, yoksulluk ve yardım nafakalarının belirlenmesi ve icrası, anlaşmalı boşanma başvuruları, boşanma amacıyla hazırlanmak istenen protokoller, kamuoyunda şiddetli geçimsizlik olarak bilinen evlilik birliğinin temelden sarsılması, şiddet, aldatma, terk ve benzeri boşanma sebeplerinin analizi ve delillerin derlenmesi, boşanma işlemleri sırasında alınabilecek güvenlik tedbirleri, ayrılık kararı alınması, boşanmanın kesinleştirilmesi ya da yurtdışında alınan boşanma kararlarının Türkiye’de tanınma, tenfizi gibi çok çeşitli konularda müvekkillerine hukuki danışmanlık ve temsil hizmetleri sunmaktadır.

 • Aile Hukuku:
  • Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Davaları
  • Evlilik Sözleşmesi ve Mal Rejimi Sözleşmeleri
  • Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Hakkında Kanun Kapsamında Tedbir Kararları
  • Boşanmadan Kaynaklı Maddi ve Manevi Tazminat Davaları
  • Mal Rejimi Davaları
  • Nafaka Davaları
  • Velayet Davaları
  • Yurtdışında verilen boşanma kararlarının Tanıma ve Tenfizi Davları
 • Miras Hukuku:
  • Miras Taksimi Sözleşmesi ve Davaları
  • Muris Muvazaası
  • Ölüme Bağlı Tasarrufların İptali Davaları
  • Mirasçılık Belgesinin Alınması, Mirasçılıktan Çıkarma Davaları, Mirastan Feragat Davaları
  • Miras Sözleşmeleri, Vasiyetname Düzenlenmesi ve İptali Davaları
 • Kişiler Hukuku
 • Eşya Hukuku alanlarında hukuki uyuşmazlıkların çözümü, dava takibi ve danışmanlık hizmeti verilmesi

Ofisimiz ticaret hukuku kapsamında sermaye şirketlerinin ihtiyaç duyabileceği her türlü hukuki hizmeti sağlamaktadır.

Hizmetlerimiz kuruluş, kurumsal yönetim, işlem denetimi, yönetim kurulu, ortaklar kurulu ve genel kurul işlemleri, birleşme ve devralmalar, vergi planlaması, halka açılma, ticari sözleşmeler ve işlemler, işçi ve diğer çalışanlarla ilişkiler, acente ve distribütörlük ilişkileri, bağlı şirketler, fikri ve sınai mülkiyete tabi varlıklar, iflas erteleme ve tasfiye gibi farklı konuları kapsamaktadır.

Büromuz müvekkili şirketlerin ortak ve yöneticilerine yönelik eğitim hizmetleri de sunmaktadır. Özellikle Yeni Türk Ticaret Kanunu, Yeni Türk Borçlar Kanunu ve İş Kanunu ve işçi sağlığı ve iş güvenliği mevzuatları konularında şirket yönetim ve çalışanlarının hukuki konular ve sorumlulukları hakkında bilgilendirilmeleri, şirketlerin mevzuata uygun şekilde yönetilmesi ve işlemlerin bu yönde denetlenmesi amacına yönelik hizmetler sağlanmaktadır.

Ayrıca avukatlarımız şirketlerin, yöneticilerinin, çalışanlarının veya ortaklarının taraf olduğu her türlü uyuşmazlık ve alacakların tahsili konularında da danışmanlık ve temsil hizmeti vermektedir.

Şirket Finansmanı

Ofisimiz çok çeşitli finansman işlemlerine hukuki destek vermektedir. Büromuz çok sayıda girişim sermayesi destekli ya da girişimcilerin doğrudan kurduğu firmalara hizmet sunmaktadır. Kredi finansmanı hizmetlerimiz kapsamında müvekkil şirketlerin, yatırım bankalarının, finansal kiralama şirketlerinin, ticari bankaların ve diğer kredi kuruluşlarının şirketlere kaynak aktarımı yapabilmesini sağlamak amacını taşıyan çeşitli işlemlerine hukuki destek sağlamaktayız.

Avukatlık büromuz başta konut, sınai, ticari veya çoklu kullanım içeren gayrimenkul projeleri ve enerji üretim tesisleri olmak üzere, çeşitli iş yatırımları için finansman sağlanmasına yönelik işlemlere hukuki destek sunmaktadır. Müvekkillerimize yerli ve yabancı kaynaklardan ilk devre ya da ikincil proje finansmanı ya da borçların yeniden yapılandırılması amacıyla doğrudan hisse alımı temelinde sermaye yatırımı, ortak yatırım ve gelir paylaşımı yatırımları, banka ve finans kurumlarından proje ya da işletme için alınacak borç ve krediler, sanayi üretim araç ve tesisleri için üretici kaynaklı finansman ya da leasing işlemleri ve bu finansmanın teminatlandırılması amacına yönelik varlık, hisse, işletme ya da ruhsat veya izinler üzerinde kurulabilecek rehin, ipotek ve benzeri işlemler konusunda hukuki hizmet vermekteyiz. Yatırım ve proje finansmanı amacına yönelik tüm işlemlerin ön görüşmelerin yapılması, hukuki inceleme raporlarının hazırlanması, sözleşmelerin imzalanması, devir ve teminat işlemlerinin yapılması, ilgili uyuşmazlıkların çözümü ve benzeri tüm evrelerinde avukatlarımız gerekli hukuki temsil ve danışmanlık hizmetlerini sunabilmektedirler.

Ofisimiz, şirketlerin kurumsal bir yapıya kavuşmak, yeni ya da genişleyen faaliyet konularına veya özel ya da değişen mevzuata uyum sağlamak, ya da mali güçlük içine düşmüş işletmelerin finansal yapılarını düzeltmek, ve borçlarını taksitlendirme veya vadelerini erteleme ya da yeniden finanse etmek amaçlarına yönelik olarak, yeniden yapılandırılmalarına yönelik olarak da çok çeşitli hizmetler vermektedir. ADMD büyümeye, verimliliği arttırmaya yönelik, birleşme, bölünme ortak girişim veya tür değişikliği ya da benzeri şirket işlemlerine dayalı olan yeniden yapılandırma faaliyetlerinde hukuki inceleme, şirket yapısı, şirket ana sözleşmesi, yönetim ve insan kaynaklarının yeniden yapılandırılması, ticari ve diğer sözleşmelerin yeniden değerlendirilmesi, ihtiyaçlara yönelik tip sözleşmelerin hazırlanması, işe alım ve işten çıkarmaya ilişkin hukuki düzenin oluşturulması gibi hizmetler sunmaktadır.

Ayrıca avukatlarımız şirketlerin sermaye artırım, azaltma işlemleri, tür değişikliği, konkordato, iflas ertelemesi, iflas ve tasfiye ve benzeri işlemleri için danışmanlık ve temsil hizmetleri vermektedirler.

 

Birleşme & Devralmalar

Bir şirketin hisse ya da ortaklık paylarını satma, bunları satın alma ya da birden çok şirketin birleştirmesi ya da bir şirketin bölünmesi gibi işlemler basit bir hisse, pay ya da varlık devir işleminden ibaret değildirler. Türk şirket yaşamında birleşme ve devralmalar (M&A) konusunda kapsamlı işlem yapılması ve işlem birliği sağlanmasına yönelik hukuki gelenek çok oturmuş değildir ve bu alan ancak yabancı sermayenin ülkemize girişi sonrasında gelişmeye başlamıştır.

Büromuz iç ve dış yatırımcılara şirket satın almaları ve birleşmeleri konularında çeşitli hizmetler sağlamaktadır. M&A konularında avukatlarımız, müvekkillerimizin finansal, stratejik, operasyonel ve diğer hedeflerini analiz ettikten sonra ihtiyaç duydukları hukuki desteği kendilerine sunmaya gayret göstermektedirler.

Büromuz varlık satışı, hisse ve pay satışı, tersine hisse işlemleri, ön alım hakkı kullanımları, satış vaadi işlemleri ve opsiyonların kullanılması, kaldıraçlı hisse alımı işlemleri, çalışan hisse opsiyonlarına ilişkin işlemler, melek ve girişim sermayesi yatırımları, stratejik ortaklıklar ve ortak girişimler ve benzeri çok çeşitli yatırım işlemlerinde danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Ayrıca müvekkillerimize sermaye yatırımı kabulü, borçlandırma ve tahvil işlemleri ile finansman desteği sağlanması gibi konularında da hizmetler sunmaktayız.

Müvekkillerimize söz konusu konu işlem ya da tüzel ve gerçek kişiler ve varlıkları kapsamında hukuki inceleme ve değerlendirme çalışmaları yapılması, işlem öncesi ve işlem uyumu için şirket organizasyon, yönetim ve hisse yapısının gözden geçirilmesi ve gerekiyor ise değiştirilmesi, işlemler için vergilendirme ve finansman planlaması, işlem öncesi Rekabet Kurumu veya ilgili diğer özel pazarlardaki idari otorite ve bağımsız kurumlara yapılması gereken başvurular, bildirimler ve alınması gereken izinler, emanet ya da bloke hesap veya fon kuruluş ve hazırlıkları, hisse devir sözleşmelerinin ve diğer devir işlem evrakının hazırlanması, görüşülmesi ve yürürlüğe konulması, birleşme, bölünme veya satın alma öncesi ve sonrası hukuki ve bürokratik tüm işlemlerin yapılması ve işlem kapanışlarının sağlanması ve benzeri tüm konularda destek sunabilmekteyiz.

Ofisimiz ticaret hukuku kapsamında sermaye şirketlerinin ihtiyaç duyabileceği her türlü hukuki hizmeti sağlamaktadır. Hizmetlerimiz kuruluş, kurumsal yönetim, işlem denetimi, yönetim kurulu, ortaklar kurulu ve genel kurul işlemleri, birleşme ve devralmalar, vergi planlaması, halka açılma, ticari sözleşmeler ve işlemler, işçi ve diğer çalışanlarla ilişkiler, acente ve distribütörlük ilişkileri, bağlı şirketler, fikri ve sınai mülkiyete tabi varlıklar, ticari borç ve alacakların takibi, iflas erteleme ve tasfiye gibi pek çok konuyu kapsamaktadır.

Büromuz müvekkili şirketlerin ortak ve yöneticilerine yönelik eğitim hizmetleri de sunmaktadır. Özellikle Yeni Türk Ticaret Kanunu, Yeni Türk Borçlar Kanunu ve İş Kanunu ve işçi sağlığı ve iş güvenliği mevzuatları konularında şirket yönetim ve çalışanlarının hukuki konular ve sorumlulukları hakkında bilgilendirilmeleri, şirketlerin mevzuata uygun şekilde yönetilmesi ve işlemlerin bu yönde denetlenmesi amacına yönelik hizmetler sağlanmaktadır. Ayrıca avukatlarımız şirketlerin, yöneticilerinin, çalışanlarının veya ortaklarının taraf olduğu her türlü uyuşmazlık ve alacakların tahsili konularında da danışmanlık ve temsil hizmeti vermektedir.

Büromuz işletmelerin sıkla tekrarladığı işlemler için tip sözleşme geliştirme konusunda da hizmetler sunmaktadır. Sözleşme yapılarında amaca uygun olarak olası tüm unsurların değerlendirilmesini içeren ve uyuşmazlık çıkmasını önlemeye yönelik kapsamlı, tarafların tüm hak ve yükümlülüklerini detaylı bir şekilde açıklayan ve koruyan dengeli sözleşmelerin hazırlanması hedeflenmektedir. Avukatlarımız benzer amaca yönelik olarak mevzuata uygun, takibi ve uygulaması kolay, uyuşmazlık çözümü için daha az emek gerektiren ve kesinlik içerir sözleşme metinlerinin oluşturulmasını amaçlanmaktadırlar.

Büromuza bağlı çalışan avukatlar özellikle ülkemizde faaliyet gösteren yabancı sermayeli şirketlerin işlemleri, Türk işletmelerinin yabancı firmalar ile ya da diğer ülkelerdeki yatırımlarına ilişkin ticari ilişkileri, Dünya Ticaret Örgütü (WTO) nezdinde yapılan işlemler, fikri ve sınai hakların Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) ya da Avrupa Patent Enstitüsü (EPO) nezdinde korunması, Uluslararası Ticaret Odası (ICC), Londra Uluslararası Tahkim Mahkemesi (LICA), Amerikan Tahkim Birliği (AAA) ve benzeri uluslararası tahkim örgütleri kurallarına bağlı ya da yabancı hukuk uygulaması gerektiren ticari uyuşmazlıkların çözümü, uluslararası gemi ve uçak sicilleri nezdinde işlemler ve benzeri diğer konularda çeşitli hizmetler sunmaktadırlar.

Yukarıda sayılan hizmetlerimizin yanı sıra büromuz, uluslararası standartlara uyum amacıyla mevzuat incelemesi ve çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarının yorumlanması konularında da hizmetler sunmaktadır.

Ofisimiz Türkiye’de yerleşik her tür kurum ya da kişiler nezdinde, senede bağlı ya da bağımsız her türlü alacağın takibi işlemlerinde müvekkillerine hukuki destek sunmaktadır. Bu kapsamda icra müdürlükleri ve mahkemeleri aracılığı ile yerli ve yabancı mahkeme ve tahkim kararlarının icrası, kambiyo senetlerine özgü (çek, senet, bono, poliçe), ipotek ya da rehinin paraya çevrilmesine ilişkin takipler de dahil olmak üzere, her türlü icra takiplerin başlatılması, haciz ve satış işlemlerinin yapılması, ilgili davaların yürütülmesi ve benzeri diğer hizmetler tarafımızca verilebilmektedir.

Yabancı ülkelerde yer alan borçlular aleyhine yürütülecek takipler konusunda da büromuz, dahil olduğu uluslararası avukatlık büro ve firma ağları nezdinde irtibat ve danışmanlık desteği sunmaktadır.

Ayrıca avukatlarımız şirketlerin yeniden yapılandırılması, sermaye artırım, azaltma işlemleri, tür değişikliği, konkordato, iflas ertelemesi, iflas, tasfiye ve benzeri işlemleri için danışmanlık ve temsil hizmetleri vermektedirler.

 

 • Şirketlerin kurulması, işletilmesi, tasfiyesi
 • Genel Kurul ve Yönetim Kurulu İşlemleri
 • Şirket Birleşmeleri, Tip Değiştirmesi ve Devri
 • Şubelere ilişkin tüm hukuki faaliyetler
 • Haksız Rekabet
 • Ticari sözleşmelerin hazırlanması ve ticari sözleşmelerin her aşamasında danışmanlık
 • Ortaklık ve Kredi Anlaşmaları
 • İmtiyaz, Bayilik ve Acentelik Sözleşmeleri
 • Kıymetli evrak, çek, senet alacakları ile ilgili uyuşmazlıklar
 • Ticari ihtilafların uzlaşma veya dava yoluyla çözüme kavuşturulması

Ofisimiz gerçek ve tüzel kişilerin vergiye ilişkin tüm ve her türlü ihtilaflarının çözümü için çeşitli hizmetler sunmaktadır. Büromuz gelir idareleri, vergi daireleri ve gümrük idaresi tarafından yapılan resen tahakkuk ve kesilen usulsüzlük ve cezalara ilişkin olarak danışmanlık ve temsil hizmetleri sunmaktadır.
Avukatlarımız, kurumlar vergisi, gelir vergisi, katma değer vergisi, gelir vergisi stopajı, kaynak kullanım destekleme fonu, emlak vergisi, özel işlem vergisi, damga vergisi, motorlu taşıtlar vergisi ve benzer diğer doğrudan ve dolaylı vergiler kapsamında yanlış veya eksik gelir beyanları, resen, ikmalen ya da idare tarafından yapılan tarh işlemleri, hatalı indirimler, alakalı ya da bağlı şirketler arasında transfer fiyatlandırılması işlemleri, hissedarlara borçlanma ya da dolaylı hissedar yatırımı kaynaklı örtülü sermaye değerlendirmeleri, damping vergileri, dar mükelleflerin gelirlerinin beyanı ve benzer her türlü vergi uyuşmazlığı konusunda müvekkillerimize hizmet vermektedirler.
Büromuzda işlem yapısı ve vergi planlaması konularında danışmanlık verilmesi, iç denetim ve inceleme aşamalarına yönelik destek sağlanması, mevzuata uyum çalışmaları ve peşin fiyatlandırma anlaşmaların yapılması, idareden özelge ve görüş alınması gibi hizmetlerin yanı sıra tahakkuk ettirilen vergiler, dayanaksız ödeme emirleri, vergi zıyaı ve usulsüzlük cezaları gibi vergi uyuşmazlıklarının giderilmesi için idare nezdinde uzlaşmaya başvurulması, vergi mahkemeleri ve Danıştay huzurunda dava açılması gibi hizmetler de verilmektedir.

Müvekkillerimize iş ve çalışma hukuk çerçevesinde geniş bir spektrumda çeşitli hizmetler sunmaktayız. İşçi ve işveren arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi, hizmet sözleşmelerinin hazırlanması, işe alma ve işten çıkarmaya ilişkin usullerin oluşturulması, performans değerlendirme ve insan kaynakları yönetimi konusunda hukuk destek sağlanması, işçi ve işveren arasında çıkan uyuşmazlıkların çözümlenmesi sunduğumuz hizmetlerin bir takım örnekleridir.
İşveren ve çalışanların haklarının korunması, mevcut mevzuat ile uyumlu sözleşme yapılarının oluşturulması, işçi ve işyeri güvenliği konusunda dikkate alınması gereken hususlar, kıdem, ihbar, işe iade, kötü niyet tazminatları, fazla mesai ücretleri, yarı zamanlı ve tam çalışma ücretleri, yıllık ücretli izinlerin kullandırılması ve hesaplanması, doğum izinleri, çalışanların yaralanma, ölüm ve iş görmezlik halleri, çalışan ve üçüncü kişiler yönünden işverenin kusursuz sorumlulukları, işçi kusuru, haksız fiil, sağlık, devamsızlık, performans düşüklüğü, ekonomik nedenler ve benzer haklı ya da geçerli sebepler veya sendika üyeliği, kıdem tazminatı yükü azaltmak ya da diğer keyfi uygulamalar benzeri haksız ve geçersiz sebepler ile hizmet sözleşmelerinin feshi, sendikalar ile ilişkiler, toplu sözleşme görüşmeleri, grev ve lokavt konularında hukuki hizmetler sunmaktayız.
Ayrıca avukatlarımız işçi ve işveren arasında uyuşmazlıkların çözümü için işe iade, eksik ya da hiç ödenmeyen işçi alacakları, işçi tazminatları ve sosyal güvenlik primlerinin takibi konularında müvekkillerin dava ve şikayet yolu ile temsili yönünde hizmet sağlamaktadırlar.

Türk hukuk sitemi özel kişi ve kurumların kendi aralarındaki ilişkiler ile kamu tüzel kişilikleri ile olan ilişkileri kapsamında bir ayrımı içermekte olduğundan, ülkemizde bağımsız yargı mercileri de bulunan bir idare hukuku gelişmiştir.

Bu kapsamda özel kişi ve kurumların devlet ve buna bağlı idari kurumlar ile olan ilişkileri örneğin anti-damping, imar, idari ceza ve vergiler, düzenlenmiş piyasalarda ruhsatlandırma ve lisanslandırma işlemleri ve benzeri pek çok uyuşmazlığa ilişkin konular idari hukuk kapsamında idare, vergi, bölge idare ve Danıştay mahkemelerini içeren bir yargı sisteminde çözümlendirilmektedir.

Ofisimiz özellikle anti-damping, rekabet, gümrük, vergi konularında idari yaptırımlara karşı yerel ve bölgesel idare ve vergi mahkemeleri ve Danıştay nezdinde açılacak tam yargı ve idari işlemin iptali davalarının takibi, kamu ihale işlemleri, idari otoritelerce verilen karar ve cezalara karşı yapılacak üst merci itirazları ve ilgili uyuşmazlıkların çözümü, belediyelerin imar ve iskan işlemlerine karşı yapılacak olan itirazlar ve ilgili hukuki prosedürün işletilmesi ve benzer diğer konularda hizmet vermektedir.

Avukatlarımız, özel düzenleme ve denetime tabi piyasalarda faaliyet gösteren müvekkillerine mevzuat ile uyum ve bağımsız kurum, kurul ve üst kurullar nezdinde başvuru ve ilişkiler konusunda da danışmanlık ve temsil hizmetleri sunmaktadır.

Büromuz, özel düzenlenmiş piyasalarda faaliyet gösteren şirketlere yönelik olarak ayrıntılı ve değişken birincil ve ikincil mevzuata uyum, ve düzenleme ve denetleme kurumları ile ilişkiler konusunda müvekkillerine hukuki destek sunmaktadır.

Ofisimiz Türkiye’de bulunan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Rekabet Kurumu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve benzeri diğer bağımsız kurum ve bunların kurul ve daireleri nezdinde yapılan lisans, izin ve tahsis, tarife işlemleri dahil her türlü başvuru ve işlemde müvekkillerine yardımcı olmaktadır. Ayrıca avukatlarımız bu kurumlar nezdinde yapılan soruşturma ve incelemeler, alınan karar ve verilen cezalara karşı yargı yollarının kullanılması hususlarında da hizmet vermektedirler.

Büromuz, düzenleme kurumları dışındaki Tütün Piyasası Üst Kurulu, Şeker Piyasası Üst Kurulu, Radyo Televizyon Üst Kurulu ve benzeri diğer üst kurullar ile yapılan işlem ve yürütülen ilişkiler konusunda da müvekkillerine destek sağlamaktadır.

 • İdari uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmesi, idari davaların takibi
 • 3194 Sayılı İmar Kanunundan doğan uyuşmazlıklar
 • 2492 Sayılı Kamulaştırma Kanunundan doğan uyuşmazlıklar
 • 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunundan doğan uyuşmazlıklar
 • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunundan doğan uyuşmazlıklar
 • 4046 Sayılı Özelleştirme Yasasından doğan uyuşmazlıklar
 • Kamu İhale Kanunu, Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, Devlet İhale Kanunundan doğan uyuşmazlıklar
 • 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunundan doğan uyuşmazlıklar
 • Bankacılık Kanunundan doğan uyuşmazlıklar
 • 6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanundan doğan uyuşmazlıklar
 • 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanundan doğan uyuşmazlıklar
 • 4283 Sayılı Yap-İşlet Modeli ile Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışının Düzenlenmesi Hakkında Kanundan doğan uyuşmazlıklar
 • Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunundan doğan uyuşmazlıklar
 • İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanundan doğan uyuşmazlıklar gibi pek çok alanda avukatlık ve danışmanlık hizmeti sunulması
 • Kamu İhale Kanunu, Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, Devlet İhale Kanunundan doğan uyuşmazlıklar ile 4046 Sayılı Özelleştirme mevzuatına ilişkin uyuşmazlıkların uzlaşma veya dava yoluyla çözüme kavuşturulmasının sağlanması.

Türkiye, yakın geçmişte enerji piyasasını kamunun yanı sıra yerli ve yabancı özel sermaye yatırımlarına da açmak suretiyle liberalleştirdiğinden ötürü, piyasaya pek çok yeni oyuncu giriş yapmış ve bunların faaliyetleri düzenleme ve denetime tabi tutulmuştur. Bu kapsamda Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) nezdinde enerji hukuku özellikle izin, lisans, ruhsatlandırma, teşvik, özelleştirme ve tarifler yönünden gelişmiştir.
Ofisimiz tarafından, elektrik, doğalgaz ve petrol piyasalarında yapılan her türlü enerji yatırımına yönelik çeşitli konularda danışmanlık hizmeti verilmektedir. Avukatlarımız enerji piyasasında yapılan özelleştirmeler, arazi tahsisleri, yenilenebilir enerji ve diğer enerji yatırımları için mevcut teşvikler, üretim, OSB üretim, otoprodüktör, otoprodüktör grubu, toptan satış, dağıtım, OSB dağıtım, perakende satış, ithalat, ihracat depolama, CNG, bayilik, taşıma, madeni yağ, serbest kullanıcı, ihrakiye, rafinerici, işleme tipi lisanslandırmalar, proje finansmanı, lisans devirleri, fiyatlandırma ve tarife uygulamaları, ikili, grup, yerel ve sınır ötesi enerji satış sözleşmeleri, alt-yapı paylaşımı ve benzer pek çok konuda danışmanlık hizmeti sunmakta ve müvekkillerine EPDK nezdinde yapılacak işlemler konusunda temsil hizmeti vermektedir.
Ayrıca büromuz enerji yatırımcılarına vergi konuları da dahil olmak üzere karşılaştıkları idari yaptırım ve hukuki uyuşmazlıkların çözümünde, idari makamlar, tahkim kurulları ve mahkemeler önünde temsil hizmeti de sunmaktadır.

Ofisimiz müvekkillerine ticari sözleşmeler, kredi ve proje finansmanı sözleşmeleri, gayrimenkul alım-satım sözleşmeleri, ipotek ve rehin sözleşmeleri, kira sözleşmeleri, şirket birleşme ve satın alımlarına yönelik sözleşmeler, tedarik sözleşmeleri, finansal kiralama sözleşmeleri, know-how, telif, lisans, franchise, management, manchise, distribütörlük sözleşmeleri, alacak-borç yapılandırmalarında tanzim olunan sözleşmeler, ortak girişim, girişim sermayesi ve yatırım sözleşmeleri, şirket kuruluş ve ana sözleşmeleri de dahil olmak üzere her türlü ve tip sözleşmelerin hazırlanması, incelenmesi, risklerinin analizi ve izahı, taraflar arasında müzakere edilmesi, teminatlandırılması, imza ve kapanış işlemlerinin yapılması, yürürlüğe konulması, uygulanmasının takibi, değiştirilmesi, yenilenmesi, uzatılması, taraflar arası ihbar ve ihtarların yönetimi, sona ermesi, feshi ve sözleşmeye bağlı uyuşmazlıkların çözümü gibi geniş bir yelpazede çeşitli hukuk hizmetleri vermektedir.
Büromuz işletmelerin sıkla tekrarladığı işlemler için ‘tip sözleşme’ geliştirme konusunda da hizmetler sunmaktadır. Sözleşme yapılarında amaca uygun olarak olası tüm unsurların değerlendirilmesini içeren ve uyuşmazlık çıkmasını önlemeye yönelik kapsamlı, tarafların tüm hak ve yükümlülüklerini detaylı bir şekilde açıklayan ve koruyan dengeli sözleşmelerin hazırlanması hedeflenmektedir.
Avukatlarımız benzer amaca yönelik olarak mevzuata uygun, takibi ve uygulaması kolay, uyuşmazlık çözümü için daha az emek gerektiren ve kesinlik içerir sözleşme metinlerinin oluşturulmasını amaçlanmaktadırlar.
Ofisimize bağlı çalışan avukatlarımız niteliği ya da tarafları nedeniyle yabancılık unsuru içeren ya da uluslararası niteliği olan sözleşmeler konusunda da deneyim sahibidir ve hizmetlerini yazılı ve sözlü olarak İngilizce ve Türkçe dillerinde sunabilmektedirler.

WordPress PopUp Plugin